Nadace neratovického komunitního centra

Nadace neratovického komunitního centra (dále Nadace) vznikla pod ochranou všech svatých dne 1. listopadu 2021 za účelem:

  • výstavby kostela a fary Římskokatolické farnosti Neratovice (dále jen Farnost), včetně financování jejich výstavby
  • podpory činnosti Farnosti, včetně financování provozu kostela a fary a komunitního centra provozovaného Farností
  • financování nákladů na provoz, opravy, obnovu a údržbu kostela a fary náležejících k Farnosti a komunitního centra provozovaného Farností

Zakladatelem Nadace je Arcibiskupství pražské.
Založením Nadace navazujeme historicky na dobu, kdy kostely v Pražské Arcidiecézi stavěli lidé pod záštitou státem podporované struktury nadace. Tento krok umožňuje farníkům mít větší spoluúčast na našem díle, neboť Nadace je z právního hlediska oddělena od Pražského arcibiskupství. Většina členů Správní rady a Dozorčí rady je tvořena neratovickými farníky, čímž mají reálnou možnost do činnosti Nadace zasahovat, a také přebírají větší část zodpovědnosti. Věříme, že celý projekt se tak stane důvěryhodnějším pro dárce a podporovatele.

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

Členové správní rady:
Předseda správní rady: P. Mgr. Peter Kováč (farář neratovické farnosti)
Místopředseda správní rady: P. ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Člen správní rady: Ing. Marek Matocha (neratovický farník)

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada.

Členové dozorčí rady:
Předseda dozorčí rady: doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D. (neratovický farník)
Členové dozorčí rady: Milada Hájková a Petr Semerád (neratovický farník)

Podrobnější informace o nadaci naleznete ve výpisu z nadačního rejstříku a v zakladatelských listinách zde .