MEMENTO NOVODOBÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Osobnost kardinála Josefa Berana není doslova spjata s Neratovicemi, ani přilehlým krajem. Je to ale životní příběh kardinála Berana, plný víry a odhodlání, který hluboce rezonuje s místními obyvateli. Osudem zkoušený duchovní se nikdy nepodvolil nesnadným zkouškám osudu a odvážně se postavil nacistickému i komunistickému režimu. Jako rektor pražského arcibiskupského kněžského semináře a profesor teologie byl po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 zatčen a postupně vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau.

V roce 1946 byl vysvěcen arcibiskupem pražským, komunistický převrat v roce 1948 ho ale okamžitě znovu uvrhl v nemilost. Většinu následujících let pak strávil internován v různých koutech republiky pod dozorem StB, která se marně snažila nashromáždit kompromitující materiál. V roce 1965 odcestoval Josef Beran do Říma, aby jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem, komunistický režim mu už ale neumožnil následný návrat do vlasti. Po zbytek svého života pak kardinál Beran podporoval své krajany z vatikánského exilu, kde nakonec v roce 1969 skonal. V roce 1998 bylo zahájeno jeho blahořečení. Následně po dvaceti letech pečlivého prověřování každé stránky jeho života byla v roce 2018 slavnostně předána dokumentace do rukou Kongregace pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu. (zdroj: http://www.katyd.cz/clanky/kardinal-beran-blize-beatifikaci.html )

Kardinál Beran u krajanů v USA na jaře 1966. (archiv Arcibiskupství pražského)

Vnitřní svoboda a víra ve spravedlivost Boží je inspirací obyvatelům Neratovic, kteří se po celá desetiletí setkávají navzdory osudu. Město vybudované pod komunistickou nadvládou nyní žije nadějí, že se snad konečně dočká vlastního svatostánku – neratovického kostela, místa plného víry a radosti.