MÍSTO SETKÁVÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Neratovická farnost je vskutku živou farností, která jen potřebuje střechu nad hlavou.

Mší svatých v Neratovicích se v neděli účastní průměrně 200 návštěvníků. Po každé nedělní bohoslužbě v lobkovickém kostele připraví jedna rodina občerstvení, u kterého budujeme společenství.

Naši farníci se ale nesetkávají pouze v kostele. Pro množství akcí jsme v roce 2013 založili SHM Klub Neratovice, pod jehož záštitou organizujeme většinu aktivit pro farníky z Neratovic i blízkého okolí, ale i pro naše nevěřící kamarády. Zhruba jednou za měsíc jedou děti nebo mládež na nějaký výlet nebo víkendovou akci, v létě jsou ve velké oblibě tábory. Probíhají ale i aktivity přímo v Neratovicích: společenský večer i dětský karnevalzahradní slavnostmikulášsko-předvánoční besídka a odpoledne plná her i vyrábění. Z pravidelných aktivit vyjmenujme alespoň: 5 věkových skupin dětí na náboženské výchověspolečenství mládeže, 2 věkové skupiny kostelních sborů a setkávání maminek s malými dětmi. Čas od času uspořádají nějakou akci také otcové a muži farnosti. No a k tomu ještě přidejme oslavy křtinprvního svatého přijímáníbiřmování nebo životních jubileí farníků.

Kostel by ovšem měl sloužit také mnoha dalším lidem dobré vůle z Neratovic i okolí. Má potenciál pro pořádání koncertů, přednášek, výstav, workshopů, rodinných setkání a mnoho dalšího.