Neratovice nemají kostel

Byl to záměr. Komunisté jej v roce 1957 založili jako první město bez kostela.
Chtěli dokázat, že to lze. A tak kostel stále velmi chybí.

Chceme v Neratovicích kostel postavit

A chceme ho postavit tak, aby byl:

DŮSTOJNOU DOMINANTOU MĚSTA

Když se řekne „Neratovice“, lidé si vybaví město chemického průmyslu plné komínů. Náměstí tvoří paneláky. Městu chybí důstojná dominanta. Tou se má nový kostel stát.

Zjistit víc

MÍSTEM SETKÁVÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Farnost potřebuje prostory pro rozmanité aktivity. Zázemí kostela bude ale k dispozici pro aktivity všech lidí z okolí. Stavba je ideální pro pořádání koncertů, výstav a svateb, okolní hřiště a zážitková stezka se mohou stát místem rekreace. Kostel tak bude živým místem pro setkávání lidí dobré vůle.

Zjistit víc

ARCHITEKTONICKÝM SKVOSTEM

Kostel bude architektonickým skvostem. Pochází z dílny významného architekta prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka (*1961) a má potenciál stát se vyhledávanou kulturní památkou. Jedná se o unikátní stavbu připomínající loď, Noemovu archu. K lodi přistupuje člověk (kostelní věž) a dotýká se jí. Kostel bude zasvěcen Nejsvětější Trojici.

Zjistit víc

MEMENTEM NOVODOBÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Centrum společenského dění odkazuje na Kardinála Josefa Berana. V době, kdy komunisté zpupně zřídili město bez kostela, byl kardinál Beran internován komunistickou mocí. Kostel tedy bude i mementem novodobých českých dějin.

Zjistit víc

KULTIVACÍ NEHOSTINNÉ KRAJINY

Kostel bude stát na hranici měst Libiš a Neratovice v místě nyní zarostlém křovinami a plném odpadků. Kolem kostela vznikne hřiště a park. Skládku nahradíme kostelem. Dojde tak ke kultivaci nehostinné krajiny.

Zjistit víc

CENTREM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
A PREVENCE KRIMINALITY

Kostel bude mít významný společenský přesah. Poskytne zázemí farnosti, kde i mladí připravují program pro ostatní, a učí se tím zodpovědnosti, vzájemné ohleduplnosti, pomoci a respektu. Kostel tak přispěje k podpoře zralé občanské společnosti, sociální vnímavosti a prevence kriminality.

Zjistit víc

JAK MOHU POMOCI

Spustili jsme veřejnou sbírku na kostel a můžete tedy přispívat na transparentní účet 000000-5746203309/0800 u České spořitelny.
Informace o pohybech na účtu naleznete zde. Postupně přibude i možnost darování kartou. Pokud nám vyplníte zde uvedený darovací formulář, budeme Vám moci za Váš dar poděkovat a případně Vám zaslat potvrzení o daru pro daňové přiznání. Děkujeme!

 

 

Předpokládané náklady stavby80 mil. Kč
Příspěvek pražského arcibiskupství17 mil. Kč
Příspěvek farnosti Neratovice27 mil. Kč
Podpora dárců a partnerů36 mil. Kč

O projektu

Když se řekne „Neratovice“, lidé si vybaví město chemického průmyslu plné komínů. Náměstí tvoří paneláky. Městu chybí důstojná dominanta. Tou se má nový kostel stát. Kostel bude architektonickým skvostem. Pochází z dílny významného architekta prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka (*1961) a má potenciál stát se vyhledávanou kulturní památkou. Jedná se o unikátní stavbu připomínající loď, Noemovu archu. K lodi přistupuje člověk (kostelní věž) a dotýká se jí. Kostel bude zasvěcen Nejsvětější Trojici.

Centrum společenského dění odkazuje na Kardinála Josefa Berana. V době, kdy komunisté zpupně zřídili město bez kostela, byl kardinál Beran internován komunistickou mocí. Kostel tedy bude i mementem novodobých českých dějin.

Časté otázky

Předpokládané náklady stavby80 mil. Kč
Příspěvek pražského arcibiskupství17 mil. Kč
Příspěvek farnosti Neratovice27 mil. Kč
Podpora dárců a partnerů36 mil. Kč

Pomozte nám, prosíme, postavit
unikátní stavbu, která bude sloužit všem lidem dobré vůle,
přispějte např. zde.

Ano, je to tak. Kostel bude stát katastrálně v obci Libiš (za křižovatkou ulic Hraniční a Vojtěšská), nicméně je to na těsném pomezí Neratovic a Libiše, obce na sebe těsně naléhají. Z náměstí v Neratovicích je to k novému kostelu 800 m.

Kostel bude určen pro farnost Neratovice, což je mnohem širší záběr než jen Neratovice či Libiš. A také pro všechny lidi dobré vůle, kteří zde budou moci navštívit koncerty či výstavy nebo přilehlé hřiště. Takže nejde ani tak o to, kde bude kostel stát, ale že bude stavba sloužit dobré věci. A mimochodem, „neratovická“ Spolana také stojí na území Libiše…

Přímo na katastrálním území města Neratovice leží malinká kaple sv. Vojtěcha. Tato je laskavě zapůjčená od soukromé osoby, má nicméně malou kapacitu. Vejde se do ní tak 40 osob. Na nedělní mše svaté však v Neratovicích chodí asi 200 lidí. Kaple stojí „přes silnici“ oproti plánovanému kostelu.

Kostel sv. Jakuba je pak na území Libiše a oficiálně je farním kostelem neratovické farnosti, přesto v něm bohoslužby probíhají pouze výjimečně, znovu z důvodu nízké kapacity a také velké vzdálenosti od centra Neratovic.

Farníci se nejvíce scházejí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích, což je část Neratovic na opačné straně města, znovu bohužel dosti daleko od centra. Ani kapacita tohoto kostela není dostačující, stojíme často venku, kam se reproduktorem přenáší alespoň zvuk z bohoslužby. Nový kostel však nemá sloužit pouze bohoslužbám, ale i setkávání členů farnosti, které doposud probíhá ve vypůjčených prostorách. Pokud Vás toto téma zajímá, navštivte stránku „o farnosti“.

Ve skutečnosti chodí a ne málo, takže pořád zavřené určitě nejsou. Jsou zkrátka otevřené v době, kdy se tam koná nějaká bohoslužba. Ostatní farní aktivity (jako je např. výuka náboženství, setkávání matek, mládeže a dalších skupin) neprobíhají v kostelech, ale v zapůjčených prostorách, nebo po domácnostech.

Takže pokud se chcete přesvědčit, zda tomu tak je, zveme Vás třeba na setkání při bohoslužbě v neděli v 9:30 na kraji Neratovic – tedy v Lobkovicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Co je to „normální“ je vždy otázkou toho, s jakou normou vlastně předmět srovnáváme. Kdybychom žili v období gotiky a někdo by před nás položil návrh bohatě zdobeného barokního chrámu, možná bychom se také divili proč ten nový návrh není normální – tedy dle dosavadních gotických norem.

Zkrátka žijeme v 21. století, a to již tolik nesrovnává nové budovy – a to ani kostely – s normou architektury dekád minulých, ale snaží se být nově svěží, originální a nekopírovat jen to, co bylo v minulosti. Samozřejmě, že inspirace často pochází z povedených uměleckých děl, které tu již staletí stojí. Však se také architekt Zdeněk Fránek inspiroval celou řadou existujících chrámů. Ale nikdo přece neočekává, že v 21. století bude cílem stavět kostely jako kopie těch několik set let starých, na které jsme jaksi zvyklí. A možná je i paradoxně považujeme za normu.

Také se pochopitelně nemůže tvůrce nikdy zavděčit všem z hlediska estetiky. Vždycky bude existovat skupina, které se to líbit nebude, nebo to nebude odpovídat jejich vkusu a uměleckému vnímání. To je pouze konstatovatelný fakt.

Kostel nestaví město Neratovice, ale farnost Neratovice, s přispěním Arcibiskupství pražského a mnoha lidí dobré vůle. Stavbu polikliniky výstavba kostela nijak neohrozí a farníci za ni budou rádi.

Napiště nám na fundraiser@farnostneratovice.cz, rádi Vám odpovíme.

Vizualizace

Naše farnost

Neratovická farnost je vskutku živou farností, která jen potřebuje střechu nad hlavou.

Mší svatých v Neratovicích se v neděli účastní průměrně 200 návštěvníků. Po každé nedělní bohoslužbě v lobkovickém kostele připraví jedna rodina občerstvení, na které se obzvláště děti těší možná i více, než na některé části mše :-). Po asi 15 letech je pro nás už samozřejmostí, že kávu a čaj v termoskách, upečené pochutiny i plastové hrníčky nosíme z domova a v této službě se střídáme; že je vždy potřeba vynést ven stůl a pak ho zase uklidit; že při nepřízni počasí mokneme nebo přesuneme občerstvení do kostela do úzké uličky mezi lavicemi. Zvykli jsme si na to, a i přes chybějící zázemí se naše společenství zvolna rozchází až tak hodinu po skončení mše svaté.

 

Naši farníci se ale nesetkávají pouze v kostele. Pro množství akcí jsme před 5 lety založili SHM Klub Neratovice, pod jehož záštitou organizujeme většinu aktivit pro farníky z Neratovic i blízkého okolí, ale i pro naše nevěřící kamarády. Zhruba jednou za měsíc jedou děti nebo mládež na nějaký výlet nebo víkendovou akci, v létě jsou ve velké oblibě tábory. Probíhají ale i aktivity přímo v Neratovicích: společenský večer i dětský karnevalzahradní slavnostmikulášsko-předvánoční besídka a odpoledne plná her i vyrábění. Z pravidelných aktivit vyjmenujme alespoň: 5 věkových skupin dětí na náboženské výchověspolečenství mládeže, 2 věkové skupiny kostelních sborů a setkávání maminek s malými dětmi. Čas od času uspořádají nějakou akci také otcové a muži farnosti. No a k tomu ještě přidejme oslavy křtinprvního svatého přijímáníbiřmování nebo životních jubileí farníků.

Není vždy jednoduché najít vhodné prostory. Někdy je třeba volit kompromis mezi vhodnější lokalitou (Neratovicemi) s horším zázemím, nebo lokalitou s lepším zázemím, kam se ale všichni nemusí snadno dostat (např. blízká vesnice s farní zahradou). Jsme vděční za všechny štědré nabídky místností od města, školy i od soukromých osob. I tak se např. stane, že je nám velkoryse poskytnut sál pro 100 dětí… ale omylem jsou zamknuté záchody. Všechny situace jsou řešitelné a daří se je zvládat. Pravidelná setkání zase probíhají po domácnostech farníků nebo v klubovnách sloužících jinému účelu, které máme „na dobré slovo“ zapůjčeny. Bylo by pěkné před každou hodinou náboženství nemuset v rychlosti přeměnit místnost na učebnu, a pak vše zase vrátit do původního stavu; nemuset s sebou vše nosit. Zvykli jsme si na to, že je často třeba znovu přemýšlet, kde co organizovat. A i přes chybějící vlastní „domov“ se setkáváme rádi a čím dál častěji, i když není jednoduché najít to správné místo.

 

A život ve farnosti roste, a to nejen počtem farníků či aktivit, ale i kvalitativně. Pokud se nám, společně s Vámi, podaří nový kostel postavit, máme dostatek akcí, abychom jimi nové pastorační centrum ihned zaplnili. Nestavíme budovu, pro kterou bychom následně hledali využití, potřebujeme dát překypujícímu životu naší farnosti možnost zakořenit a dále se rozvíjet. Jistě: dá se to zvládat i v současném stavu a je to určitě lepší než mít velký kostel bez farníků. Je možné přebývat po příbuzných, ale lepší je zažít „Doma je doma“. Obzvláště, když se vám rodina rozrůstá. Pomůžete té naší, aby měla vlastní domov?